Daily Archives: May 7, 2010

Chiều trời hửng nắng

Anh vẫn bảo em hờn ghen như thời tiết
Bất chợt gọi mưa dông khi nắng đẹp trời quang
Em yêu mùa thu gió thổi cuốn lá vàng
Ghét mùa hạ bởi tháng ngày không đổi khác

Đọc tiếp