Monthly Archives: August 2010

Viết cho chị

Chị kể em nghe

Về người con trai lạc vào giấc mơ của chị

Dù lâu rồi trong từng suy nghĩ

Chị chẳng nhớ người ta

Đọc tiếp