Monthly Archives: January 2011

26

Hai mươi sáu tuổi
Đã già chưa cho những lời nói dối
Còn trẻ không để mắc thêm lầm lỗi
Hay cứ đơn giản là ta giữa đôi mươi

Đọc tiếp