26

Hai mươi sáu tuổi
Đã già chưa cho những lời nói dối
Còn trẻ không để mắc thêm lầm lỗi
Hay cứ đơn giản là ta giữa đôi mươi

Hai mươi sáu tuổi
Mẹ nói già rồi lấy chồng đi thôi
Bạn bè rủ nhau chung vui mùa cưới
Có chăng ta cũng đã muốn bỏ cuộc chơi?

Hai mươi sáu tuổi
Vẫn đón ngày mai như một điều sẽ tới?
Vẫn giữ những ước mơ ngoài tầm với?
Vẫn nao lòng ngơ ngẩn tiếng mưa rơi?

Hai mươi sáu tuổi
Thời gian nhỏ nhen lại đếm thêm ngày mới
Để lại sau lưng những tiếc nuối hai lăm

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s