Daily Archives: February 10, 2012

Viết

Khóc làm gì em, dòng thơ cũ sẽ mờ
Lời yêu cũ sẽ vơi đi theo ngày tháng
Kỷ vật cũ dẫu chẳng thể nào rao bán
Làm sao kỳ kèo mua lại được thời gian?

Đọc tiếp