Viết

Khóc làm gì em, dòng thơ cũ sẽ mờ
Lời yêu cũ sẽ vơi đi theo ngày tháng
Kỷ vật cũ dẫu chẳng thể nào rao bán
Làm sao kỳ kèo mua lại được thời gian?

Tiếc làm gì em, khi lửa ấm đã tàn
Tình đầu vốn thường mong manh dễ vỡ
Dòng đời nổi trôi mấy ai không lầm lỡ
Bước chệch đường nhau đâu chỉ một đôi lần.

Buồn làm gì em, ngày vẫn còn xuân
Người thứ hai sẽ chờ em nơi cuối ngõ
Ôm em vào lòng khi ngày xưa nổi gió
Yêu em, yêu cả những mảnh vỡ trong em

Rồi một ngày em sẽ lại biết tin
Sẽ lại biết yêu và biết quên mình để giữ
Rồi một ngày nếu gặp anh nơi phố cũ
Anh sẽ chỉ là ngày xưa có nắng trong em.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s