Monthly Archives: June 2012

Khi trái tim bỏ quên tình yêu

Em đòi đi tìm lá diêu bông
Chị chờ em chị chưa vội lấy chồng
Nhưng tháng năm trôi má phấn mối hồng
Rồi ngày dài dài mãi những cơn dông

Đọc tiếp