Monthly Archives: July 2012

27

Hai mươi bảy tuổi, em vẫn đẹp mặn mà

Chữ duyên tròn vẹn trong câu cười giọng nói

Không còn đỏ mặt, mắt nhìn ngang bối rối

Em biết nhìn sâu tìm điểm nối tâm hồn 

Đọc tiếp