Daily Archives: September 17, 2012

Sợ

Em sợ ngày về lạc giữa phố đông

Lạc tìm ngày xưa má phấn môi hồng

Lạc xôn xao hương nồng hoa sữa

Lạc rùng mình ngai ngái cơn dông

Đọc tiếp