Daily Archives: October 20, 2012

Cô đơn, lạnh và buồn

Ngày không nắng và ngày không anh
Lấy ai tìm cho em trong xanh
Sưởi ấm bàn tay em giá lạnh
Đốt lửa lòng cho mắt long lanh

Đọc tiếp