Daily Archives: November 12, 2012

Full Moon

Em lạc vào chốn xa vắng không anh

Câu thơ vụng dại lỗi vần lạc tiếng

Gầu tình yêu tuột rơi nơi đáy giếng

Biết lấy gì vớt cho được ánh trăng

Đọc tiếp