Gió

Anh đã cùng em qua bao mùa gió 
Hạ oi nồng gió rát đường xa
Thu bồng bềnh bài ca của gió
Đông đem gió về tay vội vã tìm tay 

Ai sẽ cùng em qua mùa này gió bão
Khi gió đông gào hú suốt đêm đông
Khi ngược chiều gió thổi mưa dông
Khi cô đơn nỗi nhớ nổi gió lòng?

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s