Full Moon

Em lạc vào chốn xa vắng không anh

Câu thơ vụng dại lỗi vần lạc tiếng

Gầu tình yêu tuột rơi nơi đáy giếng

Biết lấy gì vớt cho được ánh trăng

Em nhớ anh nhớ đêm trắng ngày rằm

Nhớ hơi rượu cay nụ hôn ngọt đắng

Trăng giận bỏ em đi về xa lắm

Cầu vồng tình em sáu bậc chín tầng

Em nối dây gàu rửa giếng chờ trăng

Đêm dài mãi góc vườn xưa quạnh vắng

Câu tình ca ai ngân dài quãng ngắn

Biết anh có về hay lại lỗi hẹn cùng trăng?

Bath

Advertisement

One response to “Full Moon

  1. Pingback: Travelling: Why I stopped planning | nightcactus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s